webinar register page

Webinar banner
Lavoratori frontalieri residenti in Slovenia e occupati in Italia. Iter per il riconoscimento dell’indennità di malattia (compreso Covid-19) in Italia
Il punto con Carlo Paci - Responsabile U.O. Controllo prestazioni Direzione Provinciale INPS di Gorizia.
Introduce il webinar Paolo Sardi, Direttore Regionale INPS Friuli Venezia Giulia.
Interviene anche Ganziti Klemen, Direttore del reparto per l'assicurazione sanitaria in convenzioni internazionale della Direzione Generale dell'ente sloveno ZZZS di Ljubljana.

La diretta ha lo scopo di fornire informazioni su:
- procedure di rinnovo attestati di diritto per fruizione assistenza sanitaria paesi EU
- indennità di malattia, diritti e misura della prestazione
- equiparazione della quarantena alla malattia

L'appuntamento rivolto a lavoratori frontalieri, aziende che occupano lavoratori frontalieri e cittadini residenti in fascia confinaria.

SLOVENŠČINA
Na razpolagi bo simultano prevajanje dogodka: na začetku webinarja, boste lahko izbirali, če poslušati v slovenskem ali italijanskem jeziku.

Čezmejni delavci s prebivališčem v Sloveniji, zaposleni v Italiji. Postopek za priznavanje nadomestila plače za čas bolezni (vključno s Covid-19) v Italiji.

Informacije bo podal Carlo Paci, odgovorni pri organizacijski enoti Nadzor nad storitvami, Pokrajinske direkcije zavoda za pokojninsko varstvo INPS v Gorici.
Uvodni del bo predstavil Paolo Sardi, direktor Deželnega zavoda za pokojninsko varstvo INPS za Furlanijo-Julijsko krajino.
Spregovoril bo Klemen Ganziti, Direktor področja za urejanje zavarovanj in mednarodno zdravstveno zavarovanje iz direkcije Zavoda za za zdravstveno zavarovanje Rep. Slovenije

Namen srečanja v neposrednem prenosu je podaja informacij o:
- postopkih za podaljšanje potrdil o upravičenosti za koriščenje zdravstvenih storitev v državah EU,
- nadomestilu plače za čas bolezni, pravicah in višini izplačila,
- izenačevanju karantene z boleznijo.
Srečanje je namenjeno čezmejnim delavcem in podjetjem, ki zaposlujejo čezmejne delavce ter državljanom s prebivališčem v obmejnem pasu.

Mar 26, 2021 03:00 PM in Rome

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IALWEB Multimedia.