webinar register page

Webinar banner
Webinar: Inquietuds legals de les infermeres
Aclarir conceptes sobre els diferents tipus de responsabilitat en la que es pot incórrer, en el decurs de l’exercici de la professió infermera.

CONTINGUTS:
-Introducció. Marc normatiu de la professió infermera.
-Problemes amb l’empresa on treballem (sector públic, sector privat). Responsabilitat Disciplinària.
-Importància de la Pòlissa de RC. Responsabilitat Civil. Responsabilitat patrimonial de la institució sanitària.
-Perquè es pot asseure una infermera al banquet dels acusats?. Responsabilitat Penal.
-Vigilem amb la protecció de dades.

A Càrrec de: TERE DÍAZ MONTILLA. Assessora Jurídica CODITA.

May 11, 2021 06:00 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Angel Pérez.