webinar register page

WbinCICAC: Projecte per a la promoció de la Mediació
El Consell dels Il·lustres Col·legis d'Advocats de Catalunya ,amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, tenen l’honor de presentar el Projecte per a la Promoció de la Mediació en el webinar que es celebrarà a tal efecte el proper divendres 9 d’octubre de 2020 a les 11’30h, amb la participació de:

Sr. Xavier Bernadí, Director General de Dret i d’Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya
Excma. Sra. Mª Eugènia Gay, Presidenta del Consell de l’Advocacia Catalana i degana de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Sra. Marta Martínez, Presidenta de la Comissió de Mediació del Consell i degana de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa
Excma. Sra. Mercedes Caso, Jutgessa Degana de Barcelona
Sra. Pilar Mañé, advocada
Sr. Antoni Vidal, advocat i mediador

Oct 9, 2020 11:00 AM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Consell de l'Advocacia Catalana.