webinar register page

Ciclo FALAMOS 02/12/2021
GIPCE: 25 anos sostendo emocións nas emerxencias

Presenta: Mª Carmen González Hermo (G-3100), Membro do GIPCE desde 2008. Membro da Comisión Coordinadora do GIPCE desde 2010. Forma parte do grupo de traballo GAI (Grupo de Apoio ao Interviniente).

Neste webinar presentarase a evolución do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias do COPG, o GIPCE, nestes 25 anos, das actuacións grupais máis significativas, as aprendizaxes recollidas e a dirección futura.

Dec 2, 2021 08:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: COP GALICIA.