webinar register page

Webinar banner
Webinar voor leerkrachten & onderwijsprofessionals: Waarom het geweldloos protest in Wit-Rusland elke Vlaamse, middelbare schoolklas kan inspireren.
In februari 2021 maakte het Vlaams Vredesinstituut bekend dat het de demonstranten in Wit-Rusland had genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.

In een volgende stap wil het Vlaams Vredesinstituut met een uniek webinar het onderwijsveld inspireren. Aan de hand van concrete verhalen willen we een moeilijk te bevatten maar essentieel begrip als vrede tastbaarder maken in de klas en onderwijsprofessionals ideeën aanreiken over hoe vrede kan passen binnen de vernieuwde curricula van het middelbaar onderwijs.

In het eerste deel van dit webinar gaan we dieper in op de wortels van die Wit-Russische protestbeweging en de gewelddadige onderdrukking ervan. Waar komt de vastberadenheid van de demonstranten vandaan? Hoe reageert de overheid?

Vervolgens onderzoeken we hoe deze gebeurtenissen kunnen aansluiten bij de leefwereld van Vlaamse jongeren en hun schooltraject. Wat kunnen we ervan leren over de methodiek van geweldloos protest? En waarom is het cruciaal om deze zaken ook binnen de schoolmuren aandacht te geven?

Samen met experts ter zake overbruggen we tijdens dit webinar de kloof die er lijkt te bestaan tussen een conflict in een land aan de rand van Europa enerzijds en de (veranderende) klaspraktijk anderzijds.

AGENDA
14:30 Inleiding
Nils Duquet, directeur Vlaams Vredesinstituut
14:35 Wit-Rusland: de wortels van het protest
Jan Balliauw, VRT
14:45 Een gewelddadige overheid? Getuigenissen en verhalen uit Wit-Rusland
Wies Degraeve, Amnesty International
14:55 Q&A
15:05 Ideeën voor geweldloos verzet in gewelddadige tijden.
Annemarie Gielen, Bewegingswerker Conflictregio’s en Fondsenwerving, Pax Christi
15:15 Het democratisch conflict in de klas: een onverwachte kijk op vrede en polarisering
Maarten Van Alstein, Vlaams Vredesinstituut
15:30 Q&A
15:45 Einde

PRAKTISCH
• Woensdag 19 mei 2021 - 14u30
• Duur: +/- 75 min.
• Webinar via Zoom, vooraf registreren is verplicht.
•Er wordt ruimte voorzien voor vragen die via chat gesteld kunnen worden.

May 19, 2021 02:30 PM in Brussels

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vlaams Vredesinstituut.