webinar register page

Webinar banner
Konferencja online pt. ”Ochrona dzieci w telewizji i Internecie – skuteczna samoregulacja rynku”
Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji serdecznie zapraszają do udziału w konferencji on-line.

Na podstawie wyników przeprowadzonych przez KRRiT monitoringów i kontroli zaprezentujemy efekty samoregulacji rynku mediów w zakresie ochrony dzieci w następujących obszarach:

1. REKLAMY ŻYWNOŚCI W PROGRAMACH DLA DZIECI
Stopień realizacji postanowień przyjętych w Porozumieniu nadawców telewizyjnych.
2. OCHRONA MAŁOLETNICH W AUDIOWIZUALNYCH USŁUGACH MEDIALNYCH NA ŻĄDANIE (VoD)
Regulacje prawne, kontrola i ocena skuteczności zabezpieczeń technicznych przed nieodpowiednimi treściami.
3. KARTA OCHRONY DZIECI W REKLAMIE
Efektywność przestrzegania przyjętych zobowiązań – wyniki monitoringu

Paneliści:
- Witold Kołodziejski
- Agnieszka Kępińska-Sadowska
- dr Agnieszka Wąsowska
- dr Andrzej Gantner
- prof. Janusz Kawecki
- Włodzimierz Schmidt

ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Kontakt:
Lucyna Pruska
e-mail: l.pruska@radareklamy.pl
tel. kom. 506 283 622

Jan 18, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.