Skip to main content
Webinar banner
Virksomhedsordningen - hvem, hvad og hvordan?
Virksomhedsskatteordning/virksomhedsordning/VSO - uanset hvilket navn, du hæfter på ordningen, er det en fordel at kende den, hvis du driver en personligt selvstændig virksomhed - også f.eks. udlejning af ejendom.

På dette webinar vil statsautoriseret revisor Søren Revsbæk gennemgå virksomhedsordningens fordele og fælder. Du vil bl.a. komme til at høre om

- eksempler på beskatning m/u VSO
- valg af VSO
- særlige krav til bogføringen
- lån mellem virksomheden og ejeren
- opsparing
- afvikling af virksomhedsordningen

Søren Revsbæk har netop fået udgivet bogen "Skat for selvstændige – med virksomhedsordningen", Bogen giver en praktisk indføring i, hvordan enkeltmandsvirksomheder beskattes, og hvordan du ved at bruge virksomhedsordningen selv kan påvirke skatten af dit overskud. Den giver ud over en gennemgang af reglerne desuden konkrete eksempler på, hvad man kan gøre – og hvordan.

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål til Søren undervejs i webinaret.

Webinaret bliver optaget og delt med deltagerne efterfølgende.

Dec 13, 2018 7:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you can not register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Anette Sand.