webinar register page

Webinar banner
Béaltriail na Gaeilge le Tomás Ó Madagáin - Dé Luain, 17 Eanáir, Dé Luain, 7 Feabhra, Dé Luain, 28 Feabhra @ 6pm
DATE: Dé Luain, 17 Eanáir, Dé Luain, 7 Feabhra, Dé Luain, 28 Feabhra
TIME: 6pm to 7pm

17ú de mhí Eanáir (Béaltriail na Gaeilge 1)

Déanfar cur i láthair ar Bhéaltriail na Gaeilge. Ar an oíche clúdófar:
· leagan amach na mBéaltrialacha
· comhairle ar dhaltaí a ullmhú don scrúdú
· An Fáiltiú agus an Fhilíocht
· An Comhrá: mé féin, mo theaghlach agus mo chairde


7ú de mhí Feabhra (Béaltriail na Gaeilge 2)

Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair. Ar an oíche clúdófar príomhthopaicí an chómhraithe don scrúdú.

· Mo cheantar
· Mo scoil
· Mo chaitheamh aimsire
· Saol an dalta i ndiaidh na scoile
· Teicneolaíocht i mo shaol
· Saol an déagóra
· An Ghaeilge agus An Ghaeltacht28ú de mhí Feabhra (Béaltriail na Gaeilge 3)

Rachfar siar ar na rudaí a clúdaíodh sa chéad chur i láthair agus sa dara cur i láthair. Ar an oíche clúdófar na topaicí breise atá i mbéal an phobail faoi láthair:

· An Breatimeacht
· An Coróinvíreas/An víreascorónach/An phaindéim
· An Timpeallacht/an comhshaol
· An Córas Sláinte
· An Córas Oideachas
· Na Meáin Chumarsáide
· An Turasóireacht
· Coireacht
· Bochtaineacht
· Daoine gan dídean
· An Modh Coinníollach

Na Sraith Pictiúr – cur síos a dhéanamh orthu agus ceisteanna a chur agus a fhreagairt
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Clare Education Centre.