webinar register page

Webinar banner
ADHD och utmattningssyndrom (UMS)
Vad finns det för samband mellan ADHD och utmattningssyndrom? Vilka utmaningar uppstår vid behandling och vad är viktigt att tänka på? Föreläsare psykiatriker Marita Swärd, Lund

Jun 2, 2022 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Magnus Trovaj.