webinar register page

Webinar banner
Sanseintegration og uderehabilitering
Efter en introduktion til hvad sanseintegration er, og hvordan sanseintegration kan bidrage til øget trivsel, vil webinaret omhandle de fordele, der er ved uderehabilitering. Herunder også hvordan terapeuter og andet plejepersonale kan hjælpe til, at borgere kommer ud i naturen og får glæde af naturens beroligende og energigivende effekt på krop og sjæl.

Webinaret indeholder også en præsentation af Protac SenSit® Nature, kuglestolen som er lavet til at stå udenfor, og som dermed kan bidrage til sanseintegration i naturen.

Webinaret er forbeholdt sundhedsfagligt personale. Det er gratis at deltage i webinaret og det varer ca. 45 minutter

Apr 27, 2021 02:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rikke Haarup.