webinar register page

Hội thảo trực tuyến "Làm cách nào có thỏa thuận hòa giải và kỹ năng gỡ các nút thắt để hòa giải thành"
Hòa giải thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR) ngày càng được ưa chuộng trong thương mại quốc tế và phương thức này bắt đầu phổ biến tại Việt Nam. Tuy hòa giải thương mại có nhiều ưu điểm song việc vận dụng trong giải quyết tranh chấp đòi hỏi các bên có một số kỹ năng quan trọng; đặc biệt trong giai đoạn lập thỏa thuận hòa giải – yếu tố căn bản để bắt đầu quy trình hòa giải, hay xây dựng các chiến lược phù hợp nhằm tháo gỡ các nút thắt để tiến tới hòa giải thành.

Do đó, với mong muốn giúp cộng đồng doanh nghiệp, luật sư, các nhà tư vấn, phụ trách pháp chế có thể hiểu rõ, đánh giá và áp dụng hòa giải thương mại một cách phù hợp, tận dụng được những ưu điểm của phương thức này khi có tranh chấp phát sinh, Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề “Làm cách nào để có thỏa thuận hòa giải và kỹ năng gỡ các nút thắt để hòa giải thành”.

Sep 22, 2020 10:00 AM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Vietnam International Arbitration Centre (VIAC).