Skip to main content
Türkiye’de Açık Veri Politikalarının Geliştirilmesi: Kamusal Alanda Açık Veriden Yaratılabilecek Fayda ve Açık Veri Beyannamesinin Önemi

Apr 24, 2019 2:00 PM in Istanbul

Webinar logo
* Required information
Loading