webinar register page

GAYRİMENKUL EKONOMİSİ VE FİNANSMANI
Gayrimenkul sektörünün ekonomi içerisindeki yeri direkt ve dolaylı olarak ekonomiye katkısı oldukça büyüktür. Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlerin kaynağı büyük ölçüde özellikle bu finansman yöntemlerinin yanlış uygulanmasından kaynaklanmıştır. Sonuç olarak sektörün önemi ve hassasiyeti daha da artmıştır. Bu itibarla eğitimin hedefi gayrimenkul gibi uzun vadeli üretim ve geri dönüş süreci olan sektörün finansman yöntem ve çeşitlerinin irdelenmesi ve katılımcıların bu alanda bilgi sahibi olmasının sağlanmasıdır.

Apr 28, 2020 03:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Zingat Akademi.