webinar register page

Webinarium informacyjne nt. funduszy funduszy unijnych dla zdrowia 2021-2027
Regionalne webinarium będzie doskonałą okazją do zapoznania się z tematem współfinansowania polityki zdrowotnej w obecnej perspektywie finansowej.

Podczas spotkanie odbędzie się otwarta sesja pytań i odpowiedzi z przedstawicielem Komisji Europejskiej nt. możliwości współfinansowania sektora zdrowia na lata 2021-2027.

Oct 6, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DRRP Programy Międzynarodowe.