webinar register page

Webinar banner
DISSENTIR PER A SER LLIURES. Una aproximació a les violències sexuals. Jornades Internacionals
En aquestes Jornades Internacionals abordarem temes estratègics com la hipersexualització, la construcció material de la violència simbòlica, la mercantilització del cos de les dones i el contínuum de les violències al llarg de la vida de les dones, nenes i nens. Ho farem d’una forma multidisciplinar des de la reflexió i la pràctica de reconegudes expertes.

Feb 20, 2021 09:00 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: LaGroc.