webinar register page

Svensk Kirurgisk förening årsmöte
Onsdag 30 september 2020, kl 15.00 – ca 16.30 + BJS-föreläsning kl 14.15.

Sep 30, 2020 02:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.