webinar register page

Tokom prethodnih Webinara upoznali smo se sa procesima automatizacije i sa različitim aplikacijama industrijskih robota. Međutim, svi ovi procesi počinju s jednim vrlo bitnim segmentom, a to je ekonomska isplativost.
Ekonomska isplativost primjene industrijskih robota
Tokom prethodnih Webinara upoznali smo se sa procesima automatizacije i sa različitim aplikacijama industrijskih robota. Međutim, svi ovi procesi počinju s jednim vrlo bitnim segmentom, a to je ekonomska isplativost. Kako razmišljaju menadžeri koji donose odluku o uvođenju industrijskih robota i kako se vrši analiza ekonomske isplativosti? Odgovore na ova pitanja ćemo saznati od našeg sljedećeg govornika, dr. Edina Gaštana.

Dr. Edin Gaštan je inžinjer mašinstva i direktor Elsta Mosdorfer Bosnia doo. Svoju doktorsku tezu je odbranio na Univerzitetu Leibniz u Hanoveru, nakon čega se aktivno uključuje u industriju radeći kao savjetnik menadžmenta u Graewe GmbH, te kao tehnički direktor u Prevent doo.

Webinari se sprovode u okviru projekta “COVID-19 Response“ koji implementira DKR Njemački centar za robotiku uz podršku projekta Inovacije i digitalizacija u MSP u BiH, koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, u ime Njemačke vlade."

Jul 29, 2020 06:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: German center for Robotics DKR.