webinar register page

KAKO, KOGA I ZAŠTO SMO BIRALI?
Fakultet političkih nauka, Nacionalna koalicija za decentralizaciju i Institut za političke studije organizuju onlajn naučnu konferenciju ,,Kako, koga i zašto smo birali?’’ na kojoj će stručnjaci sa različitih aspekata obraditi izbore u Srbiji u poslednjih 30 godina, od uspostavljanja višestranačja. Radi se o dinamičnom i burnom političkom vremenu koje su obeležili građanski ratovi, raspad zajedničke i nastanak novih država, promene institucionalnog i ustavnog okvira, ekonomske i političke krize. Izborni sistemi i izbori, kroz čitav taj period, spadaju u red političkih institucija koje izazivaju žustre debate i duboke političke rascepe.

Prvog dana konferencije (9. decembar) diskutovaće se o normativnom okviru, finansiranju izbornih kampanja, izbornoj motivaciji i javnom mnjenju, TV duelima, ulogama stranih posmatrača izbora od 1990-2020. godine.

Drugog dana konferencije (10. decembar) stručnjaci će se osvrnuti na izbore na svim nivoima u poslednjih 30 godina, uticaj izbornog sistema na demokratiju i mogućnosti za njegovu reformu, predstavljanje manjina i žena u parlamentu i posledice izbornog sistema.

Nakon svakog panela, predviđeno je vreme za pitanja koja će publika moći da postavlja u ZOOM chat-u.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Nacionalna koalicija za decentralizaciju.