webinar register page

Webinar banner
Har ert konsultbolag rätt kompetens för framtiden?
I osäkra tider är det ännu viktigare att ni har koll på exakt vilka kompetenser som finns i ert bolag. Då vet ni vilka områden som ni behöver förstärka för att möta den "nya marknaden". Var finns efterfrågan och hur ser er strategi ut?

Julia Thelin och Mattias Loxi på Cinode går igenom varför kompetensinventering blir er viktigaste tillgång för att vinna fler affärer och fatta rätt strategiska beslut. Vi visar också hur en kompetensinventering görs och vilka actions ni som ledare i konsultbolag bör göra.

Deltagare som är med kommer även få tillgång till verktyg för att göra sin egen kompetensinventering.

Mar 24, 2020 11:00 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cinode.