webinar register page

Webinar banner
Her Gyfieithu Translation Challenge 2020
Ymunwch â ni i wobrwyo enillwyr yr Her Gyfieithu a Translation Challenge 2020 ar Ddiwrnod Rhyngwladol Cyfieithu.

Digwyddiad digidol i ddathlu llwyddiant yr enillwyr, Grug Muse (Her Gyfieithu) a Dr Eleoma Bodammer (Translation Challenge), yng nghwmni'r beirniaid, Yr Athro Mererid Hopwood a'r Athro Karen Leeder, y bardd Zafer Şenocak, Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol Eluned Morgan AS, Is-Ganghellor PCYDDS Yr Athro Medwin Hughes, Llywydd PEN Cymru Menna Elfyn, Yr Athro Tom Cheesman, Gosia Cabaj o Goethe-Institut, Cyfarwyddwr Llenyddiaeth ar draws Ffiniau Alexandra Büchler a'r Athro Elin Haf Gruffydd Jones, PCYDDS ar ran Cyfnewidfa Lên Cymru.

Noddir ac anerchiad gan Elin Jones AS.

-------------------------------------------------------------------

Join us for this special digital event, held on International Translation Day, to celebrate the winners of this year's Her Gyfieithu and Translation Challenge.

We will be joined by the winners, Dr Eleoma Bodammer (Translation Challenge) and Grug Muse (Her Gyfieithu, the adjudicators Professors Karen Leeder and Mererid Hopwood, the poet Zafer Şenocak, the Minister for International Relations and the Welsh Language Eluned Morgan MS, Vice-Chancellor of UWTSD Professor Medwin Hughes, Wales PEN Cymru President Menna Elfyn, Professor Tom Cheesman, Gosia Cabaj from Goethe-Institut, Director of Literature Across Frontiers Alexandra Büchler and Professor Elin Haf Gruffydd Jones from Wales Literature Exchange

Address and sponsored by Elin Jones MS.

Sep 30, 2020 07:00 PM in London

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Yr Egin.