webinar register page

Webinar banner
XV szkolenie dla doradców rolniczych -  wielkopolskie
Szkolenie dotyczące racjonalnego nawożenia i ochrony gleb jest realizowane w ramach dotacji celowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Oct 13, 2021 08:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: IUNG PIB (500).