webinar register page

Využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu
Metodický seminár zameraný na využívanie umeleckých diel pri vyučovaní dejepisu bude vedený v spolupráci s Ústavom pro studium totalitních režimů, ktorý sa venuje sprostredkovaniu dejepisných tém z období totality učiteľom, žiakom i verejnosti v rôznych formách.

Apr 15, 2021 06:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: edu.SNG.