webinar register page

Webinar banner
Sesi konsultasi Draf MS berkenaan Halal consumable goods
Bersempena sesi ulasan umum bagi Draf MS berkenaan Halal consumable goods yang sedang berlangsung bermula dari 15 Oktober sehingga 14 Disember 2021, satu sesi konsultasi akan diadakan pada ketetapan seperti berikut:

Tarikh : 7 Disember 2021
Masa : 9.30 pagi

Perincian dan Draf MS boleh dimuatturun melalui url di bawah :

https://www.jsm.gov.my/web/guest/under-development

Sesi konsultasi ini bertujuan untuk memberikan penerangan berkenaan Draf MS halal consumable goods disamping mendapatkan maklumbalas/ komen bagi tujuan penambahbaikan. Penyertaan dibuka kepada semua pemain industri.

Sekian, terima kasih.

Dec 7, 2021 09:30 AM in Kuala Lumpur

Webinar logo
* Required information
Loading