webinar register page

Webinar banner
Równo, godnie, bezpiecznie
Instytut Spraw Publicznych zaprasza na debatę:

Równo, godnie i bezpiecznie. Zapobieganie zachowaniom niepożądanym w miejscach pracy – dobre praktyki, w ramach projektu "Set the tone".

8. listopada, wtorek, godz. 12:00, debata online na platformie ZOOM

Nov 8, 2022 12:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .