webinar register page

Webinar banner
Karlstads kommun – rekryterar med ett starkt arbetsgivarvarumärke utan traditionellt CV
Under det här webinaret får ni träffa Cecilia Andersson och Inga Lena Sjöbom, rekryteringskonsulter på Karlstads kommun! De berättar bland annat om hur de rekryterar utan CV för att förbättra process för både kandidat och rekryterare, om det starka arbetsgivarvarumärket där de bär solen med stolthet samt hur de på ett strukturerat och smidigt sätt implementerade ett nytt rekryteringsverktyg för hela organisationen.

May 6, 2021 01:15 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register