webinar register page

Pomorski webinar URBACT 2021-2027
Program URBACT jest jednym z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej na lata 2021-2027 mającym na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz promocję zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast.
URBACT jest adresowany dla miast każdej wielkości, pomaga wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody rozwiązywania problemów z jakimi mierzą się regiony i miasta, a także zapewnia wymianę dobrych praktyk, wniosków i rozwiązań ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami zaangażowanymi w realizację polityki miejskiej w Europie.
Dzięki wspólnej metodzie pracy w sieciach, umożliwia zmierzyć się z wyzwaniami stojącymi przed miastami, przybliżając zintegrowane podejście, łączące ekonomiczne, społeczne i środowiskowe wymiary polityk miejskich.
Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) z budżetem w wysokości 79,679 mln EUR. W nowej perspektywie 2021-2027 URBACT IV będzie w skoordynowany sposób uzupełniać działania realizowane w ramach Europejskiej Inicjatywy Miejskiej na mocy art. 12 rozporządzenia (UE) nr 2021/1058.

Oct 20, 2021 11:00 AM in Budapest

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DRRP Programy Międzynarodowe.