webinar register page

Webinar banner
Pomorskie Webinarium Informacyjne dotyczące programów Interreg na lata 2021-2027 (zoom)
Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium online, dotyczącym programów Interreg na lata 2021-2027.

Prelegenci z Krajowych i Regionalnych Punktów Kontaktowych przedstawią Państwu zakres tematyczny oraz zasady nowej perspektywy finansowej dla niżej wymienionych programów:

- Program transgraniczny: Interreg Południowy Bałtyk
- Programy transnarodowe: Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa Środkowa
- Program międzyregionalny: Interreg Europa

Seminarium będzie kompedium wiedzy o zasadach kolejnych naborów wniosków, zakresie wsparcia dla polskich instytucji ubiegających się o dofinansowanie oraz dostępnych narzędziach dla wnioskodawców.

Środki unijne z w/w programów dostępne są dla:
- władz centralnych,
- samorządów regionalnych, lokalnych
- instytucji publicznych,
- organizacji pozarządowych,
- przedsiębiorstw (z wyłączeniem Interreg Europa).

Webinarium odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 w godz. 10.00-12.30

Nov 8, 2022 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: DRRP Programy Międzynarodowe.