webinar register page

Webinarium SPZP: Odszkodowania w zamówieniach publicznych po nowelizacji PZP – polski model
PROGRAM SPOTKANIA:
1. Wprowadzenie
2. Wymagania dyrektywy odwoławczej
3. Regulacja roszczeń odszkodowawczych na gruncie ustawy z 2004 i stanowisko UZP do czasu nowelizacji
4. Prace legislacyjne 2019 – zbliżenie do rozwiązań europejskich
5. Nowe PZP 2021 a roszczenia odszkodowawcze
6. Wybrane case law
7. Konkluzje

Dec 3, 2020 10:00 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: SPZP Webinars.