Webinar banner
Oppfølging eller oppsigelse av ansatte som ikke presterer
På dette webinaret skal du lære om hvordan du håndterer ansatte som ikke presterer. Du får kunnskap om jussen som gjelder, i tillegg til at jeg deler av min erfaring fra å ha jobbet med langt over tusen arbeidstvister gjennom mange år som arbeidsrettsadvokat.

Som tittelen sier vil webinaret vil ha to hovedtemaer:

- Først snakker vi om lovlig og effektiv oppfølging for å få den ansatte til å fungere.
- Deretter ser vi på når du kan si opp en ansatt på grunn av mangelfulle prestasjoner.

Noen av temaene vi skal snakke om er:
- Hva kjennetegner en ansatt som ikke presterer?
- 5 ulike måter å følge opp en ansatt som ikke presterer, inkludert bruk av strukturerte oppfølgingsplaner
- Hvilke tre elementer er nødvendige for å lykkes med en oppsigelsesprosess?
- Bruk av advarsler – og er det krav om å gi en advarsel før du kan gå til oppsigelse?
- Hva sier Høyesterett om terskelen for å gå til oppsigelse?
- Hva er god saksbehandling ved oppsigelse?

Medlemmer i "Arbeidsrett for ledere og HR-ansvarlige får" tilgang på reprise, kursdokumentasjon, samt en mal for oppfølging av ansatte som ikke presterer som forventet. Hvis du ikke er medlem kan du melde deg inn her: www.juridiskabc.no/hr

Dette blir et webinar på ca. 1,5 time - fullstappet med verdifull informasjon og praktiske råd.

Feb 28, 2019 10:00 AM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Eivind Arntsen.