webinar register page

Webinar banner
23TRA020 Teachmeet - Stráitéisí Múinteoireachta do Mhúinteoirí Iarbhunscoile Gaeilge
Target Audience / Spriocghrúpa

Múinteoirí Iarbhunscoile Gaeilge / Post Primary Teachers of Irish

Is í aidhm an imeachta seo ná deis a thabhairt do phobal na múinteoirí iarbhunscoile Gaeilge stráitéisí múinteoireachta praiticiúla, áisiúla agus sean-bhunaithe a d'obrigh sa rang a roinnt lena chéile.

Beidh seisear láithreoirí ag caitheamh 6-7 nóiméad an duine ag roinnt stráitéis seanbhunaite le múinteoirí Iarbhunscoile Gaeilge eile.

Más mian leat bheith páirteach mar láitheoir ag an imeacht ar líne seo seol do cur i láthair ar stráistéis múinteoireachta amháin chuig mherlihy@smgsblarney.ie

Seo an chéad Teachmeet agus tá súil againn go mbeidh níos mó tar éis an cheád cheann seo.

The aim of this event is to provide the community of post primary Irish language teachers an opportunity to share
practical, useful and tried and tested teaching strategies that have proven successful.

Six presenters will spend 6-7 minutes each sharing a tried and tested teaching strategy with other Irish teachers.

If you would like to present at this online event please email your prosposed 6-7 minutes presentation on one teaching strategy to mherlihy@smgsblarney.ie.

Jan 30, 2023 07:00 PM in Dublin

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Carol Crean.