webinar register page

Webinar banner
Konferencja końcowa projektu GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich.
Działania podjęte w ramach projektu GRAD zmierzały nie tylko do promowania zielonych dachów i żyjących ścian w miastach, ale także do zainicjowania w polskich gminach opracowania pilotażowych strategii rozwoju zielonych dachów z wykorzystaniem doświadczeń miasta Hamburg, które od 2014 roku ze znakomitym skutkiem realizuje taką strategię. Po ponad dwóch latach pracy nad tworzeniem dokumentów, które w nowy i innowacyjny sposób łączą cel polityki zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich z celami polityki klimatycznej takimi jak adaptacja do zmiany klimatu i jego ochrona, przyszedł czas na podsumowanie i prezentację rezultatów tych działań.

Konferencja podsumowująca projekt będzie również wspaniałą okazją do zapoznania się z zaletami zielonych dachów, jako narzędzia adaptacji miast oraz poszerzenia wiedzy na temat potencjału retencyjnego dachów zielonych czy wykorzystania innych rozwiązań opartych na przyrodzie. Nie zabraknie również miejsca na dyskusję o tym, jak zachęcać deweloperów, przedsiębiorców i mieszkańców do zakładania zielonych dachów, do udziału w której zaprosiliśmy przedstawicieli miast tworzących kluczowe w tym obszarze dokumenty strategiczne.

Konferencja jest organizowana w ramach projektu GRAD: Zielone dachy jako narzędzie adaptacji do zmian klimatu dla obszarów miejskich, finansowanego w ramach Europejskiej Inicjatywy na rzecz Klimatu (EUKI) (numer kontraktu 81232154), stanowiącej nowy instrument finansowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU). Wyłączną odpowiedzialność za treść warsztatów ponoszą organizatorzy. Nie wyraża ona opinii Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego.

Dec 11, 2020 09:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.