webinar register page

Webinar banner
COVID - 19 TESTLERİNE MİKROBİYOLOJİK YAKLAŞIM
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği e-Akademi Toplantısıdır.

Konuşmacı: Prof. Dr. Aynur Eren Topkaya

Oct 19, 2020 07:30 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği.