webinar register page

Webinar banner
Diabetes Influencers - Pàncrees artificial per a dummies amb la Sra. Natàlia Calvet
En el marc del Diabetes Influencers: ponència 'Pàncrees artificial per a dummies' amb la Sra. Natàlia Calvet, coach i experta en hàbits saludables, amb diabetis i amb el sistema de pàncrees artificial.

Nov 7, 2020 11:45 AM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ADC.