webinar register page

Från stabilt till kroniskt progressivt - utredning och behandling av kroniskt koronart syndrom
Bayer

Moderatorer: Linda Mellbin, Stockholm, Ahmed Saleh, Södertälje

Navigera rätt i utredning av kranskärlssjukdom
Lena Forsberg, Stockholm

Sekundärprevention vid kroniskt koronart syndrom – individualiserad behandling utifrån riskprofil
Sofia Sederholm Lawesson, Linköping

Från riktlinjer till kliniken - hur gör vi i praktiken
Fredrik Calais, Örebro

Tid: 11:05-11:55

Oct 9, 2020 11:05 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Svenska Läkaresällskapet.