webinar register page

Aspekty prawne opieki nad małoletnimi obywatelami Ukrainy przybywającymi do Polski w świetle ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium
prelegenci: Elżbieta Molin - sędzia orzekająca od 1996 roku w sprawach rodzinnych i nieletnich, w tym również w sprawach dotyczących obrotu zagranicznego, pełniąca służbę sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Maciej Wolski -sędzia orzekający od 2011 roku w sprawach rodzinnych i nieletnich, pełniący służbę sędziego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich.

Mar 29, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sekcje Tematyczne.