webinar register page

Umowy przedwstępne w obrocie nieruchomościami oraz problematyka orzecznicza odstąpienia, zadatku i kary umownej
Adw. Bartosz Bator

Punkty za udział w szkoleniu będą wprowadzone do systemu w terminie 7 dni od daty szkolenia.

Apr 4, 2022 06:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KDZ ORA.