webinar register page

Webinar banner
All You Need to Know About COVID-19 (Protecting Yourself & The Community)
Để trả lời những thắc mắc này và những câu hỏi khác cùng chủ đề, chúng tôi tổ chức hội thảo trực tuyến này cùng với Jio Health Clinic. Chúng tôi sẽ đề cập đến mọi thứ bạn cần biết về vi-rút, cách phòng chống dịch bệnh và cũng có rất nhiều lời khuyên hữu ích về dinh dưỡng, cách làm việc, học tập và giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần ở nhà cũng như tại nơi làm việc. Cũng sẽ có khoảng thời gian hỏi đáp - một cơ hội tuyệt vời để bạn có thể hỏi các chuyên gia để họ giúp đỡ bạn.

Mar 31, 2020 04:00 PM in Vietnam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tuyet.