webinar register page

Webinar banner
"Nowe Oblicza Biochemii 2022": Edyta Brzóska-Wójtowicz (Warszawa) "Wpływ mikroRNA na potencjał regeneracyjny komórek macierzystych i prekursorowych"
"Nowe Oblicza Biochemii 2022" to cykliczny webinar Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Wykład on-line (w języku polskim) wygłosi dr hab. Edyty Brzóska-Wójtowicz, Zakład Cytologii, Wydział Biologii Uniwersytet Warszawski.

Jun 23, 2022 01:00 PM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Adam Szewczyk.