webinar register page

Webinar banner
Ciberseguridade no sector do turismo e ocio
Breve introducción á guía publicada para este sector, abordando a maioría dos puntos que aparecen en ela. Uns 40-45 min de presentación e unha rolda de preguntas ó final.
Proposta de contidos:
1. INTRODUCCIÓN.
2. CARACTERIZACIÓN DA CIBERSEGURIDAD APLICABLE Ó SECTOR.
3. PRINCIPAIS AMEAZAS DE CIBERSEGURIDADE NO SECTOR.
4. MEDIDAS DE CIBERSEGURIDADE PARA Ó SECTOR.
Webinar logo
* Required information
Loading
Aviso legal:
En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, a saber, Regulamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento Xeral de Protección de Datos - GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía de Dereitos Dixitais (LOPDGDD), facilitamoslle a siguiente información sobre o tratamento do seus datos:
Esta xornada de formación online, organizada polo nodo CIBER.gal (AMTEGA – Xunta de Galicia) en colaboración con INCIBE e Deputación de Ourense, VAI A SER GRAVADA  (audio e video) coa finalidade de que calquera persoa poida acceder nun momento posterior a esta formación que se publicará na páxina web do nodo (https://amtega.xunta.gal/es/cibergal). Vostede pode ter o micrófono e a cámara en todo momento apagados.
A AMTEGA – Xunta de Galicia será o responsable do tratamento dos seus datos persoais.  A base legal para o tratamento será o consentimento expreso e interese público na divulgación da formación nesta materia de ciberseguridade a toda a sociedade.
Poder exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición e outros que recollemos na política de privacidade, onde atopará información adicional: https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos e https://gaiastech.xunta.gal/es/aviso-legal
O responsable do ficheiro, a Deputación Provincial de Ourense, recolle estes datos a través de Zoom para o control de inscrición ó ciclo de conferencias sobre ciberseguridade. Ao marcar a casa de aceptación dás o teu consentimento. Esta información quedará almacenada nos servidores de Zoom. Podes ver a súa política de privacidade en https://blog.zoom.us/es/zoom-privacy-policy/ . Tes dereito a acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como de exercitar outros dereitos ou revocar o consentimento segundo o previsto en https://www.depourense.gal/index.php/politica-privacidad

Speakers

Ignacio Porro Sáez
Técnico de Ciberseguridad para Empresas @INCIBE