webinar register page

Webinar banner
Webinar om KBR via Varbi med Malin Lindelöw
Under det här webinaret går vi igenom Varbis modul för kompetensbaserad rekrytering, utvecklad tillsammans med Malin Lindelöw enligt hennes modell.

Jonas Rosenström, Varbi, och Malin Lindelöw visar och berättar.

Mar 8, 2021 01:15 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Emilia Angséus.