webinar register page

Webinar banner
Introvert Handbok - En föreläsning om personlighetsdragen introversion och extraversion
Jag kommer släppa en uppföljare till Introvert - Den tysta revolutionen . Den här föreläsningen är byggd kring den boken och ger en fördjupad bild av introversion och extraversion. Föreläsningen kommer att titta på hur dessa personlighetsdrag tar sig uttryck i relationer, familjeliv såväl som i yrkeslivet. Vi kommer bland annat att beröra Big Five samt titta på vad som menas med "de fyra typerna av introversion"

Bland annat kommer vi att titta på varför extraversion är förknippat med både lycka och narcissism och varför introverta människor hanterar isolering bättre.

May 26, 2020 12:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Linus Jonkman.