webinar register page

Webinar banner
VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami
VI Pomorski Konwent Regionalny Osób z Niepełnosprawnościami

20 października 2021 roku, godz. 11:00 – 14:15.

Temat przewodni spotkania:„Droga do niezależnego życia – jak działać aby osiągnąć cel?”

Konwent odbędzie się w systemie zdalnym przy użyciu platformy Zoom.

Oct 20, 2021 11:00 AM in Warsaw

Webinar logo
* Required information
Loading
Formularz rejestracyjny
na
VI Pomorski Konwent Regionalny
Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami
--------------------------------------------------
Aby zapisać się na wydarzenie wprowadź w pola powyżej:
- First Name : imię,
- Last Name : nazwisko,
- Email Address : adres email,
- Confirm Email Address : wpisz raz jeszcze adres email,
- Organization - nazwę organizacji, jeżeli nie dotyczy wpisz - nie dotyczy.
--------------------------------------------------
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Zarząd Województwa Pomorskiego, z siedzibą ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: rops@pomorskie.eu, tel. 58-326-85-61.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym iod@pomorskie.eu lub pod nr. tel. 58 32 62 518.
3. Pani/Pana dane osobowe podane w postaci imienia, nazwiska, organizacji oraz adresu email będą przetwarzane w celu wzięcia udziału w VI Pomorskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami organizowanym w dniu 20 października 2021 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. w interesie publicznym w związku z art. 21 pkt 2,4 i 4a oraz 21a pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a następnie w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
4. Pani/Pana dane będziemy przekazywać innym podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych (np. dostawcom usług informatycznych, ZOOM). Takie podmioty przetwarzać będą dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji 5 lat.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Konwencie, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w VI Pomorskim Konwencie Regionalnym Osób z Niepełnosprawnościami.