webinar register page

Webinar banner
Önemli Ekonomik Veriler ve Bunların Yorumlanması
Bu webinar programında global olarak açıklanan önemli makro ekonomik veriler ve bu verilerin piyasa fiyatları üzerindeki etkileri hakkında bir eğitim gerçekleştireceğiz. Eğitim sonrasında global ekonomik veriler ile ilgili ekonomik planlamalar yapabilecek düzeye gelebileceksiniz.

Webinar planı:

• Önemli makro ekonomik veriler nelerdir ve nasıl yorumlanır?
• Bu verilerin piyasa fiyatları üzerindeki etkileri nasıldır?

Apr 29, 2021 09:00 PM in Istanbul

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register