webinar register page

Webinar banner
20TRA627 PDST Literacy Webinar Series #1 –Ag Smaoineamh Mar Scríbhneoirí
Sa cheardlann ghréasáin seo beidh plé á dhéanamh againn ar cad iad na toscaí inspreagtha agus rogha a chuirimid ar fáil do dhaltaí. Déanfar forbairt ar sin leis an saorscríbhneoireacht agus anuas air sin, ar na seánraí scríbhneoireachta a mhúineadh. Déanfar iniúchadh ar an aistriú scileanna agus ar conas cruinneas a chur chun cinn i slí páiste-lárnach. Tagrófar don aiseolas agus aischothú, maraon leis an measúnú mar chuid den cheardlann chomh maith.

Please join the webinar 5 minutes in advance of the starting time. You will be sent a copy of the slides the following day. A recording of the webinar will be made available at a later date on the PDST website.

Nov 10, 2020 07:00 PM in Dublin

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jackie Murphy.