webinar register page

Webinar banner
Del 1: Hur f*n får skådespelare jobb - egentligen?
Under pandemin när antalet skådespelarjobb i branschen har minskat kraftigt, så har frågan om hur skådespelare får jobb aktualiserats ytterligare. Vi vill därför skapa ett tvådelat seminarium där vi djupdyker i frågan: Hur f-n får skådespelare jobb -egentligen? Del 1 är endast öppen för skådespelare.

May 20, 2021 01:00 PM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Scensverige kansli.