webinar register page

Webinar banner
Študuj International Baccalaureate na strednej v Anglicku s EU financovaním
Exeter College patrí medzi najlepšie štátne stredné školy v Anglicku s mnohými oceneniami. Okrem, klasického maturitného programu A level ponúka College aj štúdium medzinárodného programu International Baccalaureate stále s výhodným financovaním pre EU študentov.

Nov 20, 2020 02:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Cambridge Study.