webinar register page

Webinar banner
Webinarium dla Programu Edukacja Ekologiczna 19.05.2021
dla Wnioskodawców (potencjalnych Beneficjentów) w zakresie:
- zmiana Programu priorytetowego Edukacja ekologiczna

May 19, 2021 10:00 AM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: NFOŚiGW.