webinar register page

Webinar banner
Autismiymmärrys-webinaari / prof Elina Kontu
Autismikirjon ja kehitysvammapsykologian professori Elina Kontu kertoo oman työnsä kannalta tulevaisuuden näkymiä.

May 29, 2020 09:00 AM in Helsinki

Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Vesa Korhonen
Yhteiskuntasuhdejohtaja @Autismisäätiö
Vesa on tehnyt soveltavan neurotieteen gradunsa sekä psykologian alan väitöskirjansa autismista. Vesa on toiminut myös erilaisissa käytännön tehtävissä erityislasten, -nuorten ja -aikuisten parissa.
Elina Kontu
Professori @Tampereen Yliopisto
Kontu on tutkinut autismikirjossa ilmeneviä vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja sekä kehitysvammaisuuteen liittyviä oppimisen ja mielenterveyden teemoja. Hänen väitöskirjansa (2004) otsikkona oli Mielen ja musiikin ikkunat autismiin - mielen teoria ja kommunikaatiosuhde. Kontu on toiminut varhaiskasvatuksen ja erityisopetuksen tehtävissä sekä musiikki- ja psykoterapeuttina Eurajoella, Raumalla ja Helsingissä. Hänellä on musiikki- ja psykoterapeutin sekä myös lastentarhanopettajan ja erityisluokanopettajan kelpoisuudet.