webinar register page

Webinar banner
VSLC: Chìa khóa cho năng suất và lợi nhuận tốt hơn - Giải pháp để nuôi động vật khỏe mạnh
Kemin tổ chức lần hai Hội Nghị Khoa Học Chăn Nuôi Thú Y xoay quanh chủ đề “sức khỏe đường ruột ở các loài động vật”, “thách thức và giải pháp cho sự chăn nuôi bền vững” và “tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thức ăn”. Mối quan hệ hợp tác giữa Đại Học Nông Lâm TPHCM và Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam với mục đích cung cấp thông tin chuyên ngành từ quan điểm thực tế về việc đưa khoa học vào thực tiễn sản xuất. Sự kiện khoa học tổ chức online lần đầu cung cấp thông tin chuyên môn cho ngành chăn nuôi công nghiệp và tiếp tục kết nối các thành phần trong ngành chăn nuôi trong thời kỳ đại dịch này.

Nov 26, 2021 08:30 AM in Vietnam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KEMIN ASIA.