webinar register page

Webinar banner
Konferencja prasowa online pt. "Diagnostyka i leczenie zaćmy w dobie pandemii COVID-19"
Pandemia koronawirusa i strach przed zakażeniem przyczyniły się do ewidentnego spadku liczby operacji zaćmy. Pacjenci pytają: czy zabieg usunięcia zaćmy w dobie pandemii COVID-19 jest bezpieczny? Jakie procedury stosują szpitale okulistyczne by chronić pacjentów i personel medyczny przed zakażeniem? Jakie konsekwencje zdrowotne dla pacjenta może mieć odkładanie operacji? Czy po pandemii grozi nam powrót do wielomiesięcznych kolejek? Na te ważne pytania odpowiedzą zaproszeni eksperci: Małgorzata Pacholec - Polski Związek Niewidomych, prof. Marek Rękas - Konsultant Krajowy w dziedzinie Okulistyki, prof. Robert Flisiak - Prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Maciej Miłkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Filip Nowak - Prezes NFZ, oraz Grzegorz Błażewicz – Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta.


ZADAWANIE PYTAŃ PODCZAS KONFERENCJI TYLKO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZOOM (SESJA Q&A).

Apr 29, 2021 10:30 AM in Warsaw

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Centrum Prasowe PAP.